Tien slamdichters geven gesubsidieerde auteurslezingen

Na het geslaagde traject in 2015 introduceert het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) vier nieuwe slamdichters bij een breder publiek. Met het slamlezingenproject biedt het VFL een podium aan slamdichters in het reguliere circuit (zoals in scholen, bibliotheken, woonzorgcentra of cultuurcentra), waar op dit moment voornamelijk ‘klassieke auteurslezingen’ plaatsvinden. Per lezing draagt het VFL 100 euro bij aan het honorarium van de slamdichter. Op die manier verlaagt het VFL de drempel voor organisatoren die willen kennismaken met dit genre.

Het VFL lanceerde op ons kansenplatform Azertyfactor een oproep naar slamdichters, podiumdichters en literaire performers om zich kandidaat te stellen voor ondersteuning van hun slamlezingen.  Moya De Feyter, Jee Kast, Max Greyson en Martijn Nelen werden geselecteerd.

image003

Zij vervoegen de zes pioniers Anissa Boujdaini, Bardthesque, Mon, Philip Meersman, Sascha Reunes en Seckou, die in 2015 voor het eerst gesubsidieerde lezingen over slam poetry gaven. Omwille van het grote succes, zullen zij ook de komende jaren gesubsidieerde lezingen kunnen geven via www.auteurslezingen.be.

Wil je een van deze slammers boeken?

De zes kandidaten die vorig jaar het proeftraject doorlopen hebben (Anissa, Bardthesque, Mon, Philip, Sascha en Seckou), werden eind 2015 op de auteurslijst opgenomen en kunnen net zoals andere auteurs geboekt worden via de website www.auteurslezingen.be.

Wilt je één van de vier nieuwe slamdichters (Martijn, Max, Moya en Jee Kast) aan het werk horen, stuur dan een mail naar auteurslezingen@vfl.be.

Lesmap Slam!

Max Greyson, Carmien Michels en Philip Meersman schreven een lesmap Slam Poetry voor leerkrachten in opdracht van Creatief Schrijven. Deze lesmap is gratis te downloaden op www.creatiefschrijven.be/lesmap-slam/.

Bio slamdichters

Jee Kast, Martijn Nelen, Max Greyson en Moya De Feyter stellen zich hier aan je voor.