Oproep aan slam poets, podiumdichters en literaire performers

Slam poetry is in opmars. Om het genre en de artiesten te ondersteunen zet het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) nu voor de tweede keer het proefproject ‘Slamlezingen’ op. Het doel is om scholen, bibliotheken, leesclubs, socio-culturele organisaties,… te stimuleren om slamdichters te programmeren voor een slamlezing.

Een vakjury selecteert maximaal 6 slamdichters die in dit traject kunnen instappen. De jury beoordeelt de literaire kwaliteit van het ingezonden werk, relevante podiumervaring en de professionaliteit van de voordracht.

Ben je bij de gelukkigen, dan krijg je een promofilmpje en maakt het VFL samen met Creatief Schrijven vzw, het Poëziecentrum en vzw Artype promotie voor jou. Het VFL voorziet bovendien een extra toelage van €100 per lezing die je geeft via de ‘Slamlezingen’. Dit komt bovenop de vergoeding die je ontvangt van de organisator.

Stel je voor 15 december kandidaat op www.azertyfactor.be/kansen. Het VFL licht ten laatste op 20 januari 2016 de aanvragers in over de selectie.

Meer info: www.creatiefschrijven.be/oproep-aan-slam-poets-podiumdichters-en-literaire-performers.