Belgisch kampioenschap Poetry Slam 2014: wedstrijdreglement

1. Een Poetry Slam is een openbare presentatie van zelfgeschreven voorgedragen teksten
waarbij de deelnemers het in een competitie tegen elkaar opnemen. Creatief Schrijven
vzw organiseert in het kader van het Belgisch kampioenschap Poetry Slam 2014 drie
voorrondes i.s.m. Wisper, Hotsy Totsy, Wolven van La Mancha, Urban Woorden, Jeugd
en Poëzie en Behoud de Begeerte, Opek en Café Stockholm S. Deze voorrondes
vinden plaats in Antwerpen, Leuven en Gent.

2. Kandidaten wonen in België en kunnen slechts deelnemen aan één voorronde in België.
De kandidaten mogen zelf kiezen aan welke voorronde, zolang daar plaats is (vol is vol).
Per voorronde zijn er maximaal twintig (20) plaatsen. De inschrijvingen voor de
voorrondes gebeuren via de website www.beslam.be en komen terecht bij Creatief
Schrijven vzw.

3. De voorronde in Antwerpen vindt plaats op zondag 14 september 2014 in Café
Stockholm S, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen; de voorronde in Leuven vindt plaats op
zaterdag 4 oktober in OPEK, vaartkom 4, 3000 Leuven en de voorronde in Gent vindt
plaats op maandag 13 oktober in Café Hotsy Totsy, Hoogstraat 1, 9000 Gent.

4. Elke kandidaat brengt een zelfgeschreven tekst in om het even welke taal. Het gebruik
van kostuums, rekwisieten, muziek of lichteffecten is niet toegestaan. Thema en
structuur van de teksten zijn vrij.

5. De presentatie mag slechts drie minuten duren + 10 seconden speling. Er wordt een
half punt afgetrokken per 10 seconden over tijd. Er geldt vrijheid van meningsuiting met
respect voor anderen.

6. Elke voorronde bestaat uit drie rondes.

7. De groep deelnemers wordt per loting in twee gedeeld, zodat er twee ‘eerste rondes’
zijn. Per ‘eerste ronde’ gaan er drie deelnemers door: elke deelnemer krijgt 3 minuten.
De tijd wordt door de “master of time” van de organisatie bijgehouden.

8. Voor het begin van de competitie loot de organisatie een jury van vijf leden uit het
publiek. Elk lid van het publiek krijgt een jeton en genummerd ticket bij het
binnenkomen. Het genummerd ticket wordt gebruikt om bij lottrekking de juryleden te
bepalen. Juryleden kunnen gewraakt worden indien zij een directe band hebben met
een van de deelnemers (directe band is familie tot de tweede graad of levensgezel).

9. Na de eerste ronde wordt er opnieuw geloot voor een nieuwe jury voor de tweede
ronde. Na de tweede ronde wordt er opnieuw geloot voor de finale.

10. De juryleden geven nadat elke deelnemer zijn presentatie heeft gedaan punten voor de
presentatie van deze deelnemer. Deze punten kunnen variëren tussen 0 en 10 en tot
één cijfer na de komma. De hoogste en laagste score worden niet meegerekend en de
drie overblijvende punten worden samengeteld. Daarna wordt er nagegaan of de
deelnemer de maximale tijd heeft overschreden en indien nodig worden daarvoor de
nodige punten afgetrokken.

11. De twee deelnemers met de hoogste score gaan door naar de volgende ronde.

12. De publieksfavoriet wordt gekozen door middel van jetons: op het einde van elke
eerste ronde is er pauze. Het publiek steekt zijn jetons in de bokaal van zijn of haar
favoriet. De jury telt deze en de kandidaat met de meeste jetons wint een plaats in de
tweede ronde. Bij ex-aeqo gaan er twee publiekslievelingen door.

13. Ronde 2: normaal blijven er 6 kandidaten over. Zij krijgen ook 3 minuten per deelnemer.
De jury kiest de twee beste kandidaten voor de derde ronde.

14. Ronde 3: de twee deelnemers nemen het rechtstreeks tegen elkaar op. Ze krijgen
daarvoor samen 8 minuten tijd, waarbij als enige regel geldt dat 1 slammer begint en de
andere eindigt. De jury kiest de winnaar.
15. Beide deelnemers aan de derde ronde van elke voorronde nemen deel aan het Belgisch Kampioenschap op zaterdag 15 november 2014 in Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel. Daar nemen de Nederlandstalige deelnemers het op tegen de Franstalige. De winnaar van het Belgisch kampioenschap neemt deel aan het Europees kampioenschap tussen 26 en 29 november in Malmö, Zweden. Reiskosten worden vergoed, verblijf wordt
voorzien.

16. Elke deelnemer geeft Creatief Schrijven vzw de toestemming tot de publicatie van
teksten in tijdschriften met een artistieke strekking, handboeken, op de website van
Creatief Schrijven en/of voor muzikale doeleinden en tot voordracht op culturele
evenementen en toestemming tot video- en geluidsopname en verspreiding van deze
fragmenten op Internet.

17. Elke deelnemer verklaart zich door zijn inzending akkoord met het wedstrijdreglement.